• At least two ā€œDā€ Pass for NVA Certificates Level II & III
  • At least four ā€œDā€ pass for Certificates NTA level IV
  • Pass Certificate NTA level IV or Pass Advanced level (form 6)